اقامت همراه با صبحانه بوفه و ناهار و شام منوی سلف سرویس در رستوران هتل

قیمت بعد از اعمال تخفیف: ۶۹۰.۰۰۰ تومن