اقامت همراه با صبحانه بوفه و ناهار و شام منوی بوفه سلف سرویس در رستوران هتل

قیمت بعد از اعمال تخفیف: ۰.۰۰۰ تومان