اقامت همراه با صبحانه بوفه  در رستوران هتل

قیمت بعد از اعمال تخفیف: ۱۸۰.۰۰۰ تومن