اقامت همراه با صبحانه بوفه و در رستوران هتل

قیمت بعد از اعمال تخفیف: ۰.۰۰۰ تومن