اقامت همراه با صبحانه بوفه و ناهار و شام منوی انتخابی در رستوران هتل

قیمت بعد از اعمال تخفیف: ۶۰۰.۰۰۰ تومن